Intézményünk 2023-ban elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye megtisztelő címet.

EJAÁI_Bázisintézményi oklevél

Intézményünk 2023-ban pályázott először az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton a Győri Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – Brassói Sándor – az Oktatási Hivatal elnöke a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül az Esztergomi József Attila Általános Iskolát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére 2026. június 15-ig .

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Intézményünk jógyakorlatai:

  1. Erdei iskola program

Az Esztergomi József Attila Általános Iskolában nagy hagyománya van az erdei iskolai programok szervezésének az alsó tagozaton. Már az első évfolyamtól kezdve szervezzük ezt a hagyományos nevelés-oktatási színtértől merőben eltérő, iskolán kívüli aktív tanulási folyamatot. Első osztályosaink már 2 napos, az Ő fogalmazásuk szerint „ott alvós” táborozáson vesznek részt, míg a felsőbb éves diáktársaiknak már 3-5 napos programot szervezünk. Az első évfolyamos diákoknál (és szüleiknél is) ez hatalmas dolog, hiszen nagyon sok esetben az ez első alkalom az Ő életükben, hogy nem családtagoknál töltik az éjszakát, hanem egy teljesen más helyszínen, közösségben, közegben. Tapasztalataink szerint, aki már átélte ezt az élményt, már a következő évben nagyon várja!

  1. A mi Ökoiskolánk

Hisszük, hogy a környezeti nevelést nem lehet elég korán kezdeni. E feladat alkalmas helyszíne az iskola, ahol a közösség ereje, a személyes példaadás egyaránt segíti a munka hatékonyságát. Környezettudatos generációk nevelése.

Az Esztergomi József Attila Általános Iskola környezettudatos szemléletmódja már évtizedes múltra tekint vissza. Az általános iskolai korosztály fogékonyságát igyekszünk széleskörűen kamatoztatni s emellett hosszabb távon bízunk abban, hogy a diákjainkban kialakult környezettudatos szemlélet az iskola falain túl is érvényesül és kifejti hatását a családra is. Természetesen olyan programok is szerepet kapnak éves munkatervünkben, melyekbe magukat a szülőket is bevonjuk. Munkatervünk összeállításánál a „megtartva változtatni” elv érvényesül. Az éves Öko-naptárunkban egymást követik az adott időpontokhoz köthető jeles napok vagy éppen témahetek, de minden évben igyekszünk egy kicsit másképp vagy más nézőpontból vagy a téma más szegmenséből feldolgozni az adott témát, hogy a felsőbb éves tanulóink figyelmét, érdeklődését is fenntartsuk. Feladatunk az ember és környezete kapcsolatrendszer megismertetése diákjainkkal, mit tehetnek környezetük megóvása érdekében.

Bázisintézményi kapcsolattartó:

Edelényiné Hoffman Zita – Öko munkaközösség-vezető

tel.: 33-523-130

e-mail: titkar@jozsefesztergom.com