Boldog iskola program

Iskolánk 2018-ban csatlakozott a Boldogságóra programhoz, s megpályáztuk a „Boldog Iskola” címet. A kezdeményezés Bagdi Bella nevéhez fűződik, Prof. Dr. Bagdy Emőke fővédnökségével. A program a pozitív pszichológia legújabb kutatásai eredményei alapján kidolgozott módszertani csomag, melynek eredményeképp optimista, kitartó és magabiztos iskolásokokká válnak tanulóink, akik megoldandó feladatként kezelik az élet adta mindennapi feladatokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat. Pozitív életszemléletükkel boldog, határozott és egészséges, reális énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak.

A Boldogságóra program az iskolánkban sikeresen alkalmazható a hagyományos tudástár kiegészítésre, a szociális kompetenciák fejlesztésére és harmonizálására. A program gyakorlatai erősítik a gyermekek önbizalmát, a kitartását, fokozzák a koncentrációs képességet, fejlesztik a divergens gondolkodást és a kreativitást.

A havi Boldogságórákon havi egy feladat elvégzése csoportosan: A feladatok játékos, vidám, kreatív formát öltenek, melyek a havi boldogságfokozó témát bontják ki, és gyakorlatban fejlesztik a pozitív gondolkodást, tapasztalati tanulás útján.
Célunk nem az, hogy problémamentes életmodellt állítsunk a gyerekek elé, hanem, hogy vezérfonalat adjunk ahhoz, hogy

  • könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal,
  • képesek legyenek hatékonyan megbirkózni a problémákkal,
  • valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására kapjanak gyakorlati lehetőséget.

Egy-egy témánál egy hónapig időzünk el, hogy a fiataloknak legyen elegendő idejük saját tapasztalatokat gyűjteni és az új ismereteket beépíteni a mindennapjaikba!